سید

 آیا تا حالا فکر کرده اید چندنوع سید وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1. سید اعتباری: سیدی که سید نیست ولی دوست دارد بقیه فکر کنند سید است!

2. سید دائم: سیدی که همیشه سید است و شب و روز و طرح زوج و فرد ندارد!

3. سید موقت: سیدی که فقط با فرا رسیدن عید غدیر سید می شود!

4.سید مخفی: سیدی که هیچ کس دوست ندارد بداند سید است!

/ 0 نظر / 14 بازدید